Přihlašování

Přihlašování do sluníčkové herny

Noví zájemci o pravidelnou docházku do herny na „Sluníčka“ mohou využít prohlídku zdarma. Po zvolení konkrétní skupinky z Rozvrhu např. „pondělí 9:00“, se vyplňuje závazná přihláška a zasílá se na email herny.  Anebo si zájemce zjistí na tel. čísle 606789421, je-li místo ve vybrané skupince a může se samozřejmě přihlásit rovnou i bez prohlídky

Přihláška na Sluníčka  je vytvořena ve Wordu, vyplňuje se ideálně v počítači a zasílá se zpět mailem. To je základní varianta. Jinak je k dispozici i  ve formátu PDF , potřebuje-li ji někdo vytisknout, vyplnit ručně, nafotit či naskenovat a odeslat její obrázky mailem. UPOZORNĚNÍ: „herna“ na konci května 2024 opustí z finančních důvodů prostory domečku V Zátiší a poslední tři týdny v červnu (na které se v rámci přihlášky noví klienti zapisují) budou probíhat hodiny v náhradních prostorách

Nový klient je závazně přihlášený k docházce po odeslání vyplněné přihlášky na email  montessoriherna@gmail.com

 

Odesláním vyplněné přihlášky vzniká mezi klientem a provozovatelem herny závazný smluvní vztah, na jehož základě je potom dále rozhodováno o dalším provozu herny. Není proto možné odstoupit od dohody o docházce ani ze zdravotních či jiných důvodů a fakturu na smluvené období neuhradit. V takovém případě je možné alespoň hledat vhodného náhradníka, který zpětně může za původního klienta odchodit aspoň část jeho docházky. Proto předem děkujeme všem za respekt a za maximální odpovědnost při přihlašování k docházce. Více souvislostí najdete tady 🙂

 

Před nástupem do hlavní herny si noví klienti pročtou  Základní infotext  a text Orientace v herně (k dispozici jsou i  Fotografie pomůcek ), poslechnou si audionahrávku (na stránce „prohlídky“) a sami si žádají na facebooku o přístup do soukromé skupinky Montessori herna – infomateriály, kde jsou umístěna krátká amatérská videa o jednotlivých stanovištích herny a videa představující nadpoloviční většinu základních  pomůcek hlavní herny. Klient si žádá o členství sám a je mu poté ze strany herny potvrzeno – děkujeme

Nově je k dispozici i audionahrávka prohlídky sluníčkové herničky, tak také nabízíme k poslechu 🙂