Covid

V případě zhoršení epidemické situace bude v souladu s aktuálními vládními opatřeními herna otevřena pro ty klienty, kteří budou ochotní se vždy cca 24 hodin před každým příchodem do herny samotestovat nebo absolvovat test na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 (dále jen „covidu“) s negativním výsledkem, na vlastní náklady

Období „testování“ a „nošení respirátorů“ určuje provozovatel, informuje o něm prostřednictvím emailů, o kterých dává vědět smskami, a potřebuje zpětnou vazbu od klientů aspoň ve formě smsek

Během covidové epidemie nosí v herně všichni dospělí respirátor (do odvolání), i když je to nepříjemné, vypadá to nesmyslně, zhoršuje to naši výslovnost atd. atd.

Ti, kteří se nechtějí pravidelně každý týden testovat před návštěvou herny (nebo nosit respirátor během pohybu v domečku), dočasně nedocházejí na setkávání, jejich docházka je přerušená a vrací se k docházce poté, co je opět umožněn návrat bez pravidelného testování

 

Může se stát, je že potřeba ze dne na den dočasně uzavřít hernu pro karanténu v rodině provozovatele. Klienti se o tom dozví bezprostředně formou zaslání sms zprávy. A po dobu uzavření herny z tohoto důvodu neprobíhají setkávání a docházka se všem klientům posunuje na období, kdy je zase možné se do herny vrátit

 

V případě situace, která by během platebního období navštěvování herny ze zákona vedla k úplnému uzavření herny, se setkávání přerušuje na nezbytně dlouhou dobu a zbytek hodin proběhne po opětovném otevření herny (i kdyby měla docházka přesáhnout do období letních prázdnin, kde nejsou pravidelné termíny)

UZAVŘENÍM HERNY z výše uvedených důvodů SE PŘIHLÁŠENÍ (= dohoda mezi klientem a provozovatelem herny) NERUŠÍ. Kurzovné za nedochozené hodiny po uzavírce se klientům nevrací, hradí se s ním provozní náklady na existenci herny

 

Změny výše uvedeného jsou vyhrazeny s ohledem na možné změny v legislativě či přístupu vlády ČR ke covidové situaci. Text je psán jen na základě dosavadní zkušenosti a situace se může bohužel měnit. Děkuji za pochopení