Výtvarné aktivity (HH)

Stanoviště na výtvarné aktivity

Kreslení pastelkami

Kreslení křídami na svislou plochu

Kreslení voskovkami na tabuli

Malování temperami na tabuli

Nácvik stříhání

Lepení tuhým lepidlem, lepení tekutým lepidlem

Razítkování

Práce s razničkami (výsekové strojky)

Barevná kapátka

Nácvik šití do tvrdého papíru

atd. atd.