Náhrady absencí

Absence v docházce jsou běžná součást provozu herničky, je potřeba je hlásit smskami a je možné snažit se nahradit všechny vzniklé absence (i ty hlášené na poslední chvíli či úplně neomluvené)

Chcete-li náhradu, napíšete smsku s dotazem.  Můžeme se závazně dohodnout vždy na JEDNOM termínu NÁHRADY, tj. je možné rezervovat si jen jedno místo, aby byly podmínky pro všechny klienty srovnatelné. Při/po absolvování náhradního termínu, je možné zažádat o další termín náhrady (máte-li absencí víc). Proto má smysl myslet na náhrady průběžně. Koncem docházky už se většinou nestihne nahradit vše, co by si klient přál

Nahrazovat absence lze v rámci placeného období, tj. do konce týdne, kdy bude končit docházka. Náhrady se nepřevádějí na žádné další období 

Také je možné v případě volné kapacity v ostatních skupinkách absolvovat JEDEN termín „PŘEDNÁHRADY“, aniž by člověk absenci plánoval. Když je přednáhrada vyčerpána následnou absencí, je možné si požádat o další termín přednáhrady atd. A pokud by byl takto absolvován termín navíc a neproběhla až do konce platebního období žádná absence, je tento termín zdarma a počítá se s klientem k docházce až do konce platebního období

O více přednáhrad je možné požádat také, ale je potřeba počítat s tím, že zdarma je jen jedna a případné další už jsou normálně placené, tj. kdyby klientovi na konci platebního období zbyly například tři přednáhrady, tak by doplatil za dva vstupy navíc dodatkovou fakturou

 

V případě, kdy jsou skupinky plně obsazené, existuje možnost DRŽENÍ POHOTOVOSTI na předem stanovený konkrétní termín. Je běžné, že klienti píší info o absenci smskami až ráno do 8:00 hod. Tím vznikají na poslední chvíli volná místa a je možné je zaplnit lidmi, kteří drží pohotovost

Tj. zájemce se objedná na držení pohotovosti na zvolené setkání a počítá s tím, že do herny má přijít. A smskou z herny se ráno nejdéle do 8:15 v den setkání dozví, jestli místo pro něho vzniklo nebo nevzniklo. Šance nahrazovat jsou tak poměrně vysoké

 

Omluvenkové smsky a smsky s dotazy na náhradní termíny prosím ráno mezi 7-8 hod a v podvečer mezi 18-20 hod. Když chodí smsky s dotazy dopoledne, většinou je stejně možné na ně zareagovat až odpoledne či večer. Předem děkuji za spolupráci