Hlavní herna

Hlavní herna (postaru „Montehraní“)        

setkávání pro malé děti s doprovodem v připraveném prostředí montessori herny

Průběh hodin určují děti či dospělí svou činností a volbou pomůcek

Vybavení herny je připravováno pro děti ve věku od cca 18.ti měsíců do cca 4 let (dopoledne) nebo cca 2,5-6 let (odpoledne), s ohledem na věkové složení a schopnosti dané skupinky malých průzkumníků

Schéma setkávání:

* uvítání se zvonkohrou * samostatná činnost * stolování * ukázky práce s pomůckami na přání * závěrečné společné zpívání * zakončení říkankou *

V hlavní herně probíhá setkávání pravidelně 1x týdně na 75 minut během každého školního roku, tj. od září do června. Zájemce volí možnost přihlášení na 12 setkání nebo může využít celoroční zvýhodněné vstupné; o letních prázdninách má docházka formu jednorázových termínů volených dopředu optimálně aspoň 14 dní předem

Kapacita herny je až 8 dospělých s dětmi, ale v období „after-korona“ dočasně max 5-6 maminek s dětmi

Děti v hodinách zkoumají a objevují, osvojují si různé dovednosti, nabírají zkušenosti a „žijou“ 🙂  K dispozici je v herně většinou kolem 50-60 aktivit, které poskytují dětem možnost postupem času se naučit, jak se s předměty dá zacházet a poté je běžně v životě používat

Hlavní herna obecně poskytuje možnost získávat zkušenosti, informace, zručnost, samostatnost, soběstačnost, odpovědnost, vnitřní jistotu a s tím související spokojenost

Rodiče mají během hodin možnost věnovat svým dětem plnou pozornost a mohou vidět, jak jsou jejich děti vnímavé, jaké dělají pokroky, na co zaměřují pozornost, k čemu se opakovaně vrací, co je v danou chvíli „nebere“ nebo k využití jakých aktivit teprve „dorostou“ …

A samozřejmě rodiče skrze nabídku pomůcek mohou vnímat, co děti ke svému rozvoji často vyhledávají nebo časem vyhledávat budou. Díky tomu bývá potom většina klientů připravenější v běžném životě mimo hernu rychleji reagovat a poskytovat dítěti pro rozvoj, co je potřeba. Dokáží s pochopením „vidět“ do různých situací. Přirozeným výsledkem dlouhodobého navštěvování hlavní herny pak může být rostoucí porozumění dítěti a jeho potřebě naučit se ve světě orientovat a časem se osamostatnit v jednání, konání…

Rodiče s dětmi v herně   p l n ě   s p o l u p r a c u j í,  tj. jsou jim pořád  k dispozici, protože montessori herna je „trenažér“, kde se děti učí „co a jak“ a proto potřebují informace a ochotnou spolupráci svého okolí. A aby se maminky mohly lépe orientovat v použití většiny našich materiálů a pomůcek, máme k dispozici amatérská videa na soukromé facebookové skupince „Montessori herna – infomateriály“, na kterou maminky získávají přístup po odevzdání závazné přihlášky k pravidelné docházce (resp. v létě i k nepravidelné). Pro maminky, které nemají přístup na facebook jsou připravené k zapůjčení „flešky“ se všemi vstupními infomateriály.  Vstupní materiály pro všechny zahrnují také základní text a fotografie pomůcek. A pro zprostředkování alespoň základních informací slouží amatérská audionahrávka vstupní informační schůzky, tu si můžete poslechnout dole na stránce Prohlídky herny.  A na prohlídku hlavní herny jste srdečně zváni 🙂

Infoschůzky pro nově nastupující klienty jsou vypisovány v září, říjnu a potom podle potřeby. Infoschůzka není povinná, ale ve zkratce předává funkční informace, které novým klientům vstup do herny usnadňují a proto ji doporučujeme

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SKUPINEK probíhá po celý rok, protože kapacita herny je veliká a děti jsou malé jenom jednou a rychle rostou 🙂  Rozpis skupinek je v Rozvrhu nebo v Letním rozvrhu

Pro přihlášení je potřeba si vyžádat písemnou přihlášku na zvolenou skupinku (např. pondělí 9.00) emailem na montessoriherna@gmail.com nebo na tel. 606 789 421 (akorát bývá většinou vypnutý zvuk telefonu, tak vám rádi zavoláme zpátky)

Prohlídky     Přihlašování     Infoschůzka     Ceník     Obrázky z herny

Informace o jednotlivých stanovištích herny a o pomůckách zatím na stránkách nejsou a asi ani ještě delší dobu nebudou kompletní. Jde o začátky nahrávání informací… Případně děkujeme za pochopení