Hlavní herna

Hlavní herna  (postaru „Montehraní“)        

setkávání pro malé děti s doprovodem v připraveném prostředí montessori herny

Průběh hodin určují děti či dospělí svou činností a volbou pomůcek

Vybavení herny je připravováno pro děti ve věku od cca 18.ti měsíců do cca 4 let (dopoledne) nebo cca 2-6 let (odpoledne), s ohledem na věkové složení a schopnosti dané skupinky malých průzkumníků

Schéma setkávání:

* uvítání se zvonkohrou * samostatná činnost * stolování * ukázky práce s pomůckami na přání * závěrečné společné zpívání * zakončení říkankou *

V hlavní herně probíhá setkávání pravidelně 1x týdně na 75 minut během každého školního roku, tj. od září do června. Přihlašuje se vždy na celek 12-ti setkání; o letních prázdninách má docházka formu jednorázových termínů volených dopředu podle pravidel uvedených v Ceníku.

Kapacita herny je až 8 dospělých s dětmi, ale v období nouzového stavu od 5.10.2020 jsou v každé skupince dočasně pouze čtyři maminky s dětmi

Od 12.10.2020 jsou pozastaveny všechny skupinky a od 9.11.2020 jsou k dispozici alespoň INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY na 60 minut (tj. vždy jen jedna maminka s dítětem (= jedna rodina) v jedné v herně ve zvolený čas), viz Rozvrh a Kalendář

Děti v hodinách zkoumají a objevují, osvojují si různé dovednosti, nabírají zkušenosti a „žijou“ 🙂  K dispozici je v herně většinou kolem 50-60 aktivit, které poskytují dětem možnost postupem času se naučit, jak se s předměty dá zacházet a poté je běžně v životě používat

Hlavní herna obecně poskytuje možnost získávat zkušenosti, informace, zručnost, samostatnost, soběstačnost, odpovědnost, vnitřní jistotu a s tím související spokojenost

Rodiče mají během hodin možnost věnovat svým dětem plnou pozornost a mohou vidět, jak jsou jejich děti vnímavé, jaké dělají pokroky, na co zaměřují pozornost, k čemu se opakovaně vrací, co je v danou chvíli „nebere“ nebo k využití jakých aktivit teprve „dorostou“ …

A samozřejmě rodiče skrze nabídku pomůcek mohou vnímat, co děti ke svému rozvoji často vyhledávají nebo časem vyhledávat budou. Díky tomu bývá potom většina klientů připravenější v běžném životě mimo hernu rychleji reagovat a poskytovat dítěti pro rozvoj, co je potřeba. Dokáží s pochopením „vidět“ do různých situací. Přirozeným výsledkem dlouhodobého navštěvování hlavní herny pak může být rostoucí porozumění dítěti a jeho potřebě naučit se ve světě orientovat a časem se osamostatnit v jednání, konání…

Rodiče s dětmi v herně   p l n ě   s p o l u p r a c u j í,  tj. jsou jim pořád  k dispozici, protože montessori herna je „trenažér“, kde se děti učí „co a jak“ a proto potřebují informace a ochotnou spolupráci svého okolí. A aby se maminky mohly lépe orientovat v použití většiny našich materiálů a pomůcek, máme k dispozici amatérská videa na soukromé facebookové skupince „Montessori herna – infomateriály“, na kterou maminky získávají přístup po odevzdání závazné přihlášky k pravidelné docházce (resp. v létě i k nepravidelné). Pro maminky, které nemají přístup na facebook jsou připravené k zapůjčení „flešky“ se všemi vstupními infomateriály.  Vstupní materiály pro všechny zahrnují také základní text a fotografie pomůcek. A pro zprostředkování alespoň základních informací slouží amatérská audionahrávka vstupní informační schůzky, tu si můžete poslechnout dole na stránce Prohlídky herny.  A na prohlídku hlavní herny jste srdečně zváni 🙂

Infoschůzky pro nově nastupující klienty jsou vypisovány v září, říjnu a potom podle potřeby. Infoschůzka není povinná, ale ve zkratce předává funkční informace, které novým klientům vstup do herny usnadňují a proto ji doporučujeme

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SKUPINEK probíhá po celý rok, protože kapacita herny je veliká a děti jsou malé jenom jednou a rychle rostou 🙂  Rozpis skupinek je v Rozvrhu nebo v Letním rozvrhu

Pro přihlášení je potřeba si vyžádat písemnou přihlášku na zvolenou skupinku (např. pondělí 9.00) emailem na montessoriherna@gmail.com nebo na tel. 606 789 421 (akorát bývá většinou vypnutý zvuk telefonu, tak vám rádi zavoláme zpátky)

Prohlídky     Přihlašování     Infoschůzka     Ceník     Obrázky z herny

Informace o jednotlivých stanovištích herny a o pomůckách zatím na stránkách nejsou a asi ani ještě delší dobu nebudou kompletní. Jde o začátky nahrávání informací… Případně děkujeme za pochopení