Sluníčka

S   l   u   n   í   č   k   a        

setkávání pro malé děti s doprovodem v připraveném prostředí montessori pracovny

 

Průběh hodin určují děti i dospělí svou činností a volbou pomůcek

Výběr aktivit je připravován pro děti ve věku od 12-ti měsíců do cca 3 let s ohledem na věkové složení a schopnosti dané skupinky malých průzkumníků

Schéma setkávání:

* uvítání se zvonkohrou * samostatná činnost * stolování * závěrečné společné zpívání *

Setkávání probíhá pravidelně 1x týdně na 60 minut během každého školního roku, tj. od září do května. Přihlašuje se na období od nástupu do konce pololetí, s výjimkou listopadu a prosince, kdy se nastupuje na 12 setkání

Maximální kapacita herny je 7 párů (dítě + dospělý) v jedné skupince

Děti v hodinách zkoumají a objevují, osvojují si různé dovednosti, nabírají zkušenosti a „žijí“.  K dispozici je v herně v danou chvíli většinou kolem 50-60 aktivit, které poskytují dětem možnost postupem času se naučit, jak se s předměty dá zacházet a poté je běžně v životě používat

Hlavní herna obecně poskytuje možnost získávat zkušenosti, informace, zručnost, samostatnost, soběstačnost, odpovědnost, vnitřní jistotu a s tím související spokojenost

Rodiče mají během hodin možnost věnovat svým dětem plnou pozornost a mohou vidět, jak jsou jejich děti vnímavé, jaké dělají pokroky, na co zaměřují pozornost, k čemu se opakovaně vrací, co je v danou chvíli „nebere“ nebo k využití jakých aktivit teprve „dorostou“ …

A samozřejmě rodiče skrze nabídku pomůcek mohou vnímat, co děti ke svému rozvoji často vyhledávají nebo časem vyhledávat budou. Díky tomu bývá potom většina klientů připravenější v běžném životě mimo hernu rychleji reagovat a poskytovat dítěti pro rozvoj, co je potřeba. Dokáží s pochopením „vidět“ do různých situací. Přirozeným výsledkem dlouhodobého navštěvování pracovny pak může být rostoucí porozumění dítěti a jeho potřebě naučit se ve světě orientovat a časem se osamostatnit v jednání, konání…

Rodiče s dětmi v herně   p l n ě   s p o l u p r a c u j í,  tj. jsou jim pořád  k dispozici, protože montessori herna je „trenažér“, kde se děti učí „co a jak“ a proto potřebují informace a ochotnou spolupráci svého okolí. A aby se maminky mohly lépe orientovat v použití našich materiálů a pomůcek, máme k dispozici amatérská videa na soukromé facebookové skupince „Montessori herna – infomateriály“, na kterou maminky získávají přístup po odevzdání závazné přihlášky k pravidelné docházce. Vstupní materiály pro všechny zahrnují také základní text, text „orientace“ a fotografie pomůcek (viz strana Přihlašování). A pro zprostředkování alespoň základních informací slouží amatérská audionahrávka vstupní informační schůzky, tu si můžete poslechnout dole na stránce Prohlídky herny.  A na prohlídku hlavní herny jste srdečně zváni 🙂

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SKUPINEK probíhá po celý rok, protože děti jsou malé jenom jednou a rychle rostou 🙂  Rozpis skupinek je v Rozvrhu 

Prohlídky     Přihlašování      Ceník       Ukázky ze sluníčkové herničky     Reflexe