Hlavní herna

Hlavní herna  (postaru „Montehraní“)        

setkávání pro malé děti s doprovodem v připraveném prostředí montessori herny

 

Průběh hodin určují děti či dospělí svou činností a volbou pomůcek

Vybavení herny je připravováno pro děti ve věku od cca 18.ti měsíců do cca 4 let (dopoledne) nebo cca 2-6 let (odpoledne), s ohledem na věkové složení a schopnosti dané skupinky malých průzkumníků

Schéma setkávání:

* uvítání se zvonkohrou * samostatná činnost * stolování * závěrečné společné zpívání *

V hlavní herně probíhá setkávání pravidelně 1x týdně na 75 minut během každého školního roku, tj. od září do června. Přihlašuje se na období od nástupu do konce pololetí nebo minimálně na celek 12-ti setkání; o letních prázdninách má docházka formu jednorázových termínů volených dopředu podle pravidel uvedených v Ceníku

Maximální kapacita herny je až 8 dospělých s dětmi, ale obecně se herna většinou plní v průběhu roku na cca 5 až 6 maminek s dětmi v jedné skupince

Děti v hodinách zkoumají a objevují, osvojují si různé dovednosti, nabírají zkušenosti a „žijí“ 🙂  K dispozici je v herně v danou chvíli většinou kolem 50-60 aktivit, které poskytují dětem možnost postupem času se naučit, jak se s předměty dá zacházet a poté je běžně v životě používat

Hlavní herna obecně poskytuje možnost získávat zkušenosti, informace, zručnost, samostatnost, soběstačnost, odpovědnost, vnitřní jistotu a s tím související spokojenost

Rodiče mají během hodin možnost věnovat svým dětem plnou pozornost a mohou vidět, jak jsou jejich děti vnímavé, jaké dělají pokroky, na co zaměřují pozornost, k čemu se opakovaně vrací, co je v danou chvíli „nebere“ nebo k využití jakých aktivit teprve „dorostou“ …

A samozřejmě rodiče skrze nabídku pomůcek mohou vnímat, co děti ke svému rozvoji často vyhledávají nebo časem vyhledávat budou. Díky tomu bývá potom většina klientů připravenější v běžném životě mimo hernu rychleji reagovat a poskytovat dítěti pro rozvoj, co je potřeba. Dokáží s pochopením „vidět“ do různých situací. Přirozeným výsledkem dlouhodobého navštěvování hlavní herny pak může být rostoucí porozumění dítěti a jeho potřebě naučit se ve světě orientovat a časem se osamostatnit v jednání, konání…

Rodiče s dětmi v herně   p l n ě   s p o l u p r a c u j í,  tj. jsou jim pořád  k dispozici, protože montessori herna je „trenažér“, kde se děti učí „co a jak“ a proto potřebují informace a ochotnou spolupráci svého okolí. A aby se maminky mohly lépe orientovat v použití našich materiálů a pomůcek, máme k dispozici amatérská videa na soukromé facebookové skupince „Montessori herna – infomateriály“, na kterou maminky získávají přístup po odevzdání závazné přihlášky k pravidelné docházce. Pro maminky, které nemají přístup na facebook jsou připravené k zapůjčení „flešky“ se vstupními infomateriály.  Vstupní materiály pro všechny zahrnují také základní text, text „orientace“ a fotografie pomůcek (viz strana Přihlašování). A pro zprostředkování alespoň základních informací slouží amatérská audionahrávka vstupní informační schůzky, tu si můžete poslechnout dole na stránce Prohlídky herny.  A na prohlídku hlavní herny jste srdečně zváni 🙂

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SKUPINEK probíhá po celý rok, protože děti jsou malé jenom jednou a rychle rostou 🙂  Rozpis skupinek je v Rozvrhu 

Prohlídky     Přihlašování      Ceník       Stanoviště      Ukázky z hlavní herny     Reflexe

Informace o jednotlivých stanovištích herny a o pomůckách zatím na stránkách nejsou a asi ještě delší dobu nebudou kompletní…  děkujeme za případné pochopení

Odpolední hodiny v úterý a ve čtvrtek od 16.30 budou letos (2022/23) tak trochu „na klíč“, tj. maminky budou normálně chodit do skupinky a bude jim otevíráno a zavíráno ze strany provozovatele, ale pokud to situace dovolí, tak budou mít „odpolední maminky“ i zapůjčený klíč od herny a v případě potřeby ze strany provozovatele herny budou smskou informovány o tom, že si mají na vybraný termín otevřít hernu samy, fungovat v ní samostatně a že se provozovatel herny dostaví až v průběhu hodiny, kterou poté zakončí. Je to opatření provozní s ohledem na naši malou Jasmínku. Více na doptání mailem – děkuji