Přihlašování na Malíčky

Přihlašování na Malíčky

Noví zájemci o pravidelnou docházku do herničky pro nejmenší mohou využít prohlídku herny zdarma, vyzkoušet si naše prostředí/pomůcky a poté zvolit konkrétní skupinku Malíčků z Rozvrhu např. „pondělí 9:00“, vyplnit závaznou přihlášku (viz níže) a zaslat ji na montessoriherna@gmail.com anebo se mohou přihlásit rovnou, jsou-li si jistí i bez předchozí prohlídky herničky

Přihláška MALÍČCI  je vytvořena ve Wordu, vyplňuje se v počítači a zasílá se zpět mailem

Přihláška je v současnosti dokonce několikastránková, z pohledu klientů pravděpodobně víc než dlouhá (kor pro maminky těch nejmenších). Jsme si toho samozřejmě vědomi  a také potřebujeme, aby vztah „klient-herna“ byl funkční od samého začátku, a proto volíme raději delší variantu přihlášky. Případně děkujeme za pochopení

Nový klient je závazně přihlášený k docházce po odeslání vyplněné přihlášky na email herny

Odesláním vyplněné přihlášky vzniká mezi klientem a provozovatelem herny závazný smluvní vztah, na jehož základě je potom dále rozhodováno o dalším provozu herny. Proto předem děkujeme všem za maximální odpovědnost při přihlašování k docházce

Před nástupem do herničky pro malíčky si noví klienti pročtou základní text MALÍČCI 2021 , poslechnou si audionahrávku (na stránce „prohlídky“) a po přijetí závazné přihlášky hernou si sami žádají na facebooku o přístup do soukromé skupinky Montessori herna – infomateriály, kde jsou umístěna krátká amatérská videa o jednotlivých stanovištích-zákoutích herny a také videa představující naše základní pomůcky pro malíčky. Klient si žádá o členství sám. Nepodaří-li se mu to, může poslat žádost o přátelství s profilem „Hanka Kalová“ (pozor: je jich na fb různých víc) a poté mu je zaslána pozvánka do skupinky. Bez „přátelství“ pozvánku poslat nelze