Přihlašování na Malíčky

Přihlašování na Malíčky

Noví zájemci o pravidelnou docházku do herničky pro nejmenší mohou využít prohlídku herny zdarma, vyzkoušet si naše prostředí/pomůcky a poté zvolit konkrétní skupinku Malíčků z Rozvrhu např. „pondělí 9:00“, vyplnit závaznou přihlášku (viz níže) a zaslat ji na montessoriherna@gmail.com anebo se mohou přihlásit rovnou, jsou-li si jistí i bez předchozí prohlídky herničky

Přihláška MALÍČCI  je vytvořena ve Wordu, vyplňuje se v počítači a zasílá se zpět mailem. A k dispozici je i   varianta v PDF formátu, kdyby někdo chtěl tisknout

Přihláška je v současnosti dokonce několikastránková, z pohledu klientů pravděpodobně víc než dlouhá (kor pro maminky malých dětí). Text vychází ze zkušeností s klienty a čím déle herna existuje, tím je bohužel delší. Pro provoz herny je potřeba, aby vztah „klient-herna“ byl funkční od samého začátku, tj. aby byly respektovány podmínky navštěvování herny a aby klienti byli informovaní. Děkujeme za případné pochopení

Nový klient je závazně přihlášený k docházce po odeslání vyplněné přihlášky na email herny

 

Odesláním vyplněné přihlášky vzniká mezi klientem a provozovatelem herny závazný smluvní vztah, na jehož základě je potom dále rozhodováno o dalším provozu herny. Není proto možné odstoupit od dohody o docházce ani ze zdravotních či jiných důvodů a fakturu na smluvené období neuhradit. V takovém případě je možné alespoň hledat vhodného náhradníka, který zpětně může za původního klienta odchodit aspoň část jeho docházky. Proto předem děkujeme všem za respekt a za maximální odpovědnost při přihlašování k docházce. Více souvislostí naleznete zde 🙂

 

Před nástupem do herničky pro malíčky si noví klienti pročtou základní text MALÍČCI , poslechnou si audionahrávku (na stránce „prohlídky“) a po přijetí závazné přihlášky hernou si sami žádají na facebooku o přístup do soukromé skupinky Montessori herna – infomateriály, kde jsou umístěna krátká amatérská videa o jednotlivých stanovištích-zákoutích herny a také videa představující naše základní pomůcky pro malíčky. Klient si žádá o členství sám, děkujeme