Ceník Malíčci

Platební podmínky a ceník Malíčků 2019-2020

Jednorázová prohlídka herny pro nejmenší zdarma

Malíčci se navštěvují v rámci zvolené skupinky pravidelně 1x týdně

Kurzovné je rozděleno podle schopností dětí na dvě varianty

Miminka (tj. aktivně se nepohybující pozorovači okolí) jsou přihlašována na 12 setkání za Kč 1200,- (změna platná 18.11.2019)

Aktivní děti (tj. pohyblivá batolátka, obcházeči nábytku a chodci) jsou přihlašovány na 12 setkání za Kč 2000,-

Pro aktivní děti pokračující v docházce je možnost zvolit kratší období na 8 setkání za Kč 1500,-

Výjimka pro aktivní děti:  V případě, že starší sourozenec navštěvuje Montehraní v hlavní herně, má mladší sourozenec na Malíčky slevu 40% v každém týdnu, kdy jsou do herny přihlášeny obě děti paralelně

Kurzovné se hradí jednorázově (celá částka) před zahájením docházky na základě vystavené faktury. V případě opravdové potřeby lze individuálně požádat o rozdělení na dvě splátky