Souvislosti

Jakékoli požadavky na odstoupení od dohody nejsou „fér“ vůči všem ostatním klientům, kteří pravidla respektují, a provozovatel tak nemůže jednat „nefér“ vůči všem ostatním a zároveň se zavděčit i požadavku na odstoupení jednotlivce od dohody

Jen z toho plyne pro provozovatele množství stresu, zdravotní potíže, úbytek času a energie na provoz herny, smutek a neklid v rodině

To, že někdo nastoupí k docházce a potom si to velmi rychle rozmyslí, se stává úplně minimálně, cca 1x za pololetí, ale je to vždy vysilující situace, kdy je provozovatel stavěn do role, že jakékoli jeho jednání (či jen slovo) je ve výsledku hodnoceno ze strany klienta špatně a velmi emotivně

Provoz herny by bez klientů neexistoval a docházka bude mít své hranice, dokud to bude pro provoz nutné. Naše limity a hranice jsou výsledkem zkušeností z prožitých situací, proto víme, že jsou opravdu pro hernu potřeba

Nábor každého nového klienta stojí čas několika týdnů, kdy se na klienta „myslí“, vzniká v hlavě jakési okno pro daného potenciálního zákazníka a není tam prostor pro další lidi, také se shání hlídání na prohlídku a většinou i na první jedno dvě setkání v docházce. Když se potom tato „péče“ neocení dlouhodobou docházkou a když se k tomu přičte cca polovina zájemců, kteří po prohlídce do herny nenastoupí z jiných důvodů, ztrácí se tím cenný čas. Ve výsledku pak může nábor klientů do herny stagnovat v klíčových měsících (září, říjen, leden, únor) i velmi dlouho, což hernu ovlivní z hlediska obsazenosti na další měsíce či na celý ročník

Náklady na provoz herničky jsou trojnásobně až pětinásobně vyšší než cena kurzovného pro klienty. V herně je celé roky pracováno bez nároku na finanční ohodnocení a děje se to v podstatě z lásky ke vzdělávání a také kvůli našim nejmenším dětem

Proto moc prosíme o odpovědnost při přihlašování k docházce, aby nám neubývala síla na péči o klienty a o celý domeček

Děkujeme za případné pochopení, Hanka Kalová a děti 🙂