Šlehání pěny

STROUHÁNÍ MÝDLA A ŠLEHÁNÍ PĚNY, to je spousta práce 🙂

 

Nastrouhá se mýdlo a nasype se do hlavní nádoby=odměrky (chybí foto)…

… a přinese se voda v malé nádobce, většinou se jde i vícekrát za sebou …

 

… voda se nalije do nádoby …                   … šlehá se točením …                                 … „a je tam“ …

 

… a teď se pěna přelije do kyblíčku, nechá se dokapat, použije se stěrka …

…  a tradá na toalety 🙂