Text přihlášky

Obecný text přihlášky na MONTEHRANÍ se momentálně během léta ještě upravuje, ale základ přihlášky je k dispozici zde:

 

PROVOZOVATEL

Mgr. Hana Kalová, bytem M.Vydrové 27, České Budějovice, 37001, IČO 878 22032

Provozovna: MONTESSORI HERNA, B.Němcové 43/1 – V Zátiší, České Budějovice

Kontakt:  tel. 606 789 421, centrum@happymother.cz, www.montessoriherna.cz

 

KLIENT

Jméno a příjmení dítěte:

Měsíc a rok narození dítěte:

Jméno a příjmení dospělého:

Adresa trvalého pobytu dospělého:

E-mail:

Telefon:

 

Přihlašuji sebe a své dítě do kurzu Montehraní, čas konání například PONDĚLÍ 8.50-10.10 hod, na první pololetí 2019/2020 v termínech:    ……………………………

Pro získání základních informací o montessori přístupu k malým dětem a o provozu herny slouží vstupní informační schůzka ve středu 4.9.2019 od 17.30 hod. Infoschůzka je jen pro dospělé bez dětí.  Počítám s účastí na informační schůzce 4.9.2019.

Celková cena kurzovného za ……….. setkání Kč ……….. (xx krát 220,-). Reálná cena se může snížit v případech, kdy musí být některá hodina zrušena ze strany herny (ze zdravotních důvodů). V takových případech se peníze vrací nebo odečítají z následující faktury.

Kurzovné se zasílá jen na bankovní účet herny se splatností dle faktury, která je posílána mailem v PDF. Možnosti platby jsou:

 1. jednorázová úhrada celého kurzovného
 2. úhrada dvou faktur (každá na cca polovinu kurzovného)

Volím možnost ………………..

V případě opravdové potřeby je možné požádat o fakturaci v měsíčním intervalu zde: …. (můžete doplnit)

 

NÁHRADY ABSENCÍ

V případě absencí v hodinách se můžete sami informovat (je-li místo v některé další skupince) a závazně se dohodnout vždy na JEDNOM TERMÍNU NÁHRADY, tj. je možné rezervovat si vždy jen jedno místo, aby byly podmínky pro všechny klienty srovnatelné. Při nebo po absolvování náhradního termínu, je možné zažádat o další termín náhrady. V případě, kdy se nedostavíte na zvolený termín nebo se omluvíte až v den náhrady, náhrada propadá, protože už není reálné poskytnout rezervované místo jinému náhradníkovi.

Nahrazovat lze pouze v rámci placeného období, tj. do ………….. Náhrady se nepřevádějí na žádné další období. Začátkem pololetí bývají volná místa na náhrady, koncem pololetí už je šance na náhradu minimální.

Také je možné v případě volné kapacity v ostatních skupinkách absolvovat JEDEN TERMÍN PŘEDNÁHRADY pro případ pozdější absence. Když je přednáhrada vyčerpána následnou absencí, je možné si požádat o další termín přednáhrady atd. A pokud by byl takto absolvován termín navíc a neproběhla by poté žádná absence, úhrada tohoto termínu je dobrovolná.

V případě, kdy jsou skupinky plně obsazené, existuje ještě možnost DRŽENÍ POHOTOVOSTI na předem stanovený konkrétní termín. Je běžné, že klienti píší info o absenci smskami až ráno do 8:00 hod. Tím vznikají na poslední chvíli místa pro náhradníky a je možné je zaplnit lidmi, kteří drží pohotovost. Tj. zájemce se objedná na držení pohotovosti na zvolené setkání a počítá s tím, že do herny má přijít. A smskou z herny se ráno nejdéle do 8:15 v den setkání dozví, jestli místo pro něho vzniklo nebo nevzniklo. Šance nahrazovat jsou tak poměrně vysoké.

 

ODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ SVÉHO DÍTĚTE

Vybavení herny obsahuje množství předmětů, které nejsou primárně vyráběné pro použití nejmenších dětí (např. kráječ, skleničky, nůžky, kuličky…). Proto je potřeba s dětmi v herně vědomě spolupracovat při použití veškerých předmětů a nenechávat děti při práci NIKDY samotné.

 

FOTODOKUMENTACE

V hodinách se během hodin občas natáčí mobilem video a fotí se snímky pro účely propagace – na web herny a pro umístění na facebook. Málokdy se podaří nafotit či natočit použitelný materiál. V případě potřeby „nebýt“ na fotkách či videu je potřeba o tom informovat v dané situaci. Děkujeme.

 

MONTEHRANÍ

 • Montehraní je vzdělávací zájmový kroužek poskytující možnost sbírat reálné zkušenosti a informace v připraveném prostředí montessori herny
 • Montehraní navštěvují samostatní informovaní dospělí se svými dětmi
 • Před každým ranním setkáním je vstup do budovy umožněn od cca 8.40 hod, šatna bude zamykána po deváté hodině (až přijdou maminky do skupinky Malíčků)
 • Setkání se kolem 8.50 zahajuje zvukem zvonkohry a krátkou říkankou
 • Průběh hodin tvoří děti a dospělí svými činnostmi
 • Stolování probíhá v k tomu určené místnosti
 • Několik minut před koncem hodiny přichází signál zvoněním zvonečku, že je čas v klidu dokončit poslední aktivitu a shromáždit se u hudebních nástrojů na závěrečné společné zpívání
 • Po zpívání se odchází do šatny a domů

 

PROVOZNÍ ŘÁD

Pro harmonický provoz Montehraní je potřeba:

 • hlášení absencí včas (smskou) – co nejdřív nebo nejdéle do 8:00 v den konání, aby bylo možné nabídnout vzniklé místo někomu dalšímu na náhradu
 • vypnutý zvuk mobilního telefonu – telefonovat a psát smsky je možné mimo hlavní místnost herny a je potřeba vzít si s sebou po dobu telefonování i děťátko
 • tichá komunikace s dětmi i s okolím, aby v herně nevznikal nadměrný hluk, který ostatní při jejich činnosti může rušit
 • respekt k potřebám celé skupiny
 • konzumace pití a potravin pouze v místnosti určené ke stolování
 • čisté ruce, čisté oblečení
 • odpovědnost při používání veškerého vybavení herny a během pobytu v celém objektuza poškození pomůcek či vybavení je nutné převzít odpovědnost, situaci hned nahlásit a spolupracovat na nápravě – např. pořízení nové pomůcky nebo její části dle instrukcí herny

Pro harmonický provoz celého zařízení je potřeba:

 • respekt k potřebám herny pro malíčky v přízemí objektu (např. pohyb bez dupání, skákání, běhání, bez hluku)
 • schopnost rychle se převlékat a šatnu opustit do cca 10 minut od ukončení hodiny
 • důsledné zavírání vstupních dveří
 • klid v celém objektu – tj. v hernách, na chodbě, na dvorečku, na zahrádce i na přístupové cestě v areálu Koh-i-nooru
 • zadní vchod a dvoreček používat zatím jen k parkování kočárků a kol – až bude dvoreček zařízen pro pohyb dětí, bude to sděleno a budou k pobytu nastavena pravidla

Provozní řád herny se pro nové prostory tvoří v létě 2019 nově. Další položky seznamu budou dle zkušeností přibývat během školního roku a bude o nich informováno mailem. Děkuji.

 

VYSTOUPENÍ Z KURZU a MOŽNOST VYLOUČENÍ

Vznikne-li velmi vážný důvod k vystoupení z kurzu ze strany klienta, je potřeba rychle informovat provozovatele herny. Kurzovné se nevrací a je potřeba uhradit plnou výši za celé smluvené období, ale je možné samostatně nebo i ve spolupráci s hernou hledat náhradníka a případně získat zpět tu část kurzovného, kterou pokryje náhradník. Neúhrada kurzovného může být řešena i právní cestou.

 

Provozovatel herny má právo s okamžitou platností vyloučit klienta ze skupiny v situaci, kdy jednání klienta nebo jeho dítěte opakovaně a výrazně narušuje harmonický provoz skupiny či celého objektu, když jeho jednání zasahuje za přijatelné hranice a především v situaci, kdy dochází k ničení vybavení herny (i nechtěně). Např. když dítě opakovaně hází na zem s většinou předmětů a dochází k poškozování věcí i podlahy…

Dojde-li k vyloučení formou výpovědi ze strany herny, storno podmínky jsou 50% z ceny zrušených setkání. Např. klient přihlášený na období únor-květen na konci března dostane výpověď, poté se mu vrátí polovina kurzovného za období duben+květen a zároveň s okamžitou platností od dalšího týdne přestává navštěvovat hodiny Montehraní. Druhá polovina kurzovného je použita hernou na provozní náklady, protože většinou trvá přibližně dva měsíce než se na uvolněné místo přihlásí nový klient.

Získá-li klient na své bývalé místo náhradníka, tj. nového klienta, kurzovné se mu vrátí za všechna setkání, která místo něj absolvuje náhradník.

 

DOTAZNÍK

Moje dítě v těchto dnech často zaměřuje pozornost na: ….

Moje dítě v poslední době vykonává např. tyto činnosti: …..

 

Odesláním této přihlášky na mail herny

 • vzniká mezi klientem a provozovatelem herny závazný smluvní vztah do ……………..
 • se vědomě zavazuji k účasti a k platbám faktur za celé období
 • souhlasím s jednáním v souladu s provozním řádem herny
 • jsem si vědom(a), že po celou dobu pobytu v herně a celém objektu nesu odpovědnost za činnost svého dítěte a za jeho zdraví
 • souhlasím s pořizováním fotografií a videí pro výše uvedené účely, pokud neuvedu přímo v hodině jinak
 • respektuji storno podmínky pro případ vyloučení ze skupiny