Ptáčata

Ptáčata     kroužek pro děti cca 3 – 5 let bez rodičů

Pravidelné setkávání dětí v připraveném prostředí montessori herny. Jednou týdně 90 minut práce s pomůckami, tréninku dovedností, objevování, zkoumání, samovolného učení…  např. krájení, strouhání, loupání, mačkání, stolování, šití, mytí, šlehání, drcení, pipetování, přelévání, aranžování, malování, kreslení, psaní, stříhání, lepení, razítkování, párování, třídění, stavění… práce s jazykovými pomůckami, s pomůckami kosmické výchovy, se senzomotorickými aktivitami, s matematickými pomůckami … Prostě hodně práce 🙂

Setkávání dětí provází a koordinuje Hanka Kalová – v rámci možností se poskytují skryté prezentace pomůcek tak, aby děti měly možnost co nejvíce odpozorovat, jak se jednotlivé aktivity dají využít

Ve školním roce 2023/2024 mohou probíhat Ptáčata pravidelně 1x týdně ve  PONDĚLÍ  16:30-18:00 hod

Děti jsou přihlašovány k pravidelné docházce 1x týdně minimálně na 15 setkání. Cena jedné „hodiny“ je Kč 300,-

Děti přijímáme jen na pravidelnou docházku, protože proces vzdělávání v montessori herně je dlouhodobý

Kapacita: max 10 dětí

Možnost náhrad absencí je v rámci platebního období v odpolední skupince Sluníček v úterý od 16.30 pouze s doprovodem, tj. s informovaným rodičem.  Děkujeme za pochopení

Od jara do června budeme při vhodném počasí využívat co nejvíc i venkovní herničku na zahrádce za domečkem

Během ročníku se mohou noví zájemci hlásit na jednorázovou návštěvu skupinky zdarma (tj. hernu si vyzkouší jen dítě v provozu skupiny) nebo se mohou hlásit na prohlídku na vybraný termín sluníčkové herny, tj. obecně na úterý 17:00-17:45 (a tam si vyzkouší hernu i rodič i dítě) 

Pro seznámení s hernou si můžete projít infomateriály určené pro nové klienty hlavní herny: Základní infotext  a text Orientace v herně a k dispozici jsou i  Fotografie pomůcek. Také je k dispozici audionahrávka infoschůzky pro hlavní hernu zde doporučujeme poslechnout aspoň prvních 30 minut

Na dotaz se zasílá písemná přihláška mailem

Krásné dny všem 🙂