Přihlašování

Přihlašování do hlavní herny

Noví zájemci o pravidelnou docházku do hlavní herny mohou využít prohlídku herny zdarma, vyzkoušet si naše prostředí/pomůcky a poté zvolit konkrétní skupinku z Rozvrhu např. „pondělí 9:00“, vyplnit závaznou přihlášku (viz níže) a zaslat ji na montessoriherna@gmail.com anebo se mohou přihlásit rovnou, jsou-li si jistí i bez předchozí prohlídky herničky

Informace o naplněnosti skupinek v Rozvrhu jsou orientační, obsazenost herny se v čase proměňuje, protože klienti nastupují podle potřeby a ne k datumu stejnému pro všechny. Přesné informace o volných místech můžete zjistit mailem, telefonicky či optimálně smskou na tel. 606 789 421

K 29.8.2021 je od září 2021 dočasně obsazená jen skupinka „ÚTERÝ 9:00“ a jinak je ve skupinkách volných míst dost, protože covidová pauza byla příliš dlouhá a herna se nově zaplňovat teprve bude.

Přihláška HLAVNÍ HERNA 2021  je vytvořena ve Wordu, vyplňuje se v počítači a zasílá se zpět mailem. To je základní varianta

A pro ty, kteří nemají možnost vyplňovat v počítači ve Wordu nebo jim nejde vyplnit přihlášku v mobilu, je  přihláška v PDF, dá se vytisknout, vyplnit ručně, nafotit či naskenovat a odeslat obrázky mailem

Přihláška je v současnosti dokonce několikastránková, z pohledu klientů pravděpodobně víc než dlouhá (kor pro maminky malých dětí). Jsme si toho vědomi, ale potřebujeme, aby vztah „klient-herna“ byl funkční od samého začátku, a proto volíme raději delší variantu přihlášky (bez odkazu na čtení provozního řádu, u kterého by byla mnohem menší pravděpodobnost, že ho klient přečte celý a bude jednat v souladu s ním). Případně děkujeme za pochopení

Nový klient je závazně přihlášený k docházce po odeslání vyplněné přihlášky na email herny

Odesláním vyplněné přihlášky vzniká mezi klientem a provozovatelem herny závazný smluvní vztah, na jehož základě je potom dále rozhodováno o dalším provozu herny. Proto předem děkujeme všem za maximální odpovědnost při přihlašování k docházce

Před nástupem do hlavní herny si noví klienti pročtou  Základní infotext  a text Orientace v herně (k dispozici jsou i  Fotografie pomůcek ), poslechnou si audionahrávku (na stránce „prohlídky“) a po přijetí závazné přihlášky hernou si sami žádají na facebooku o přístup do soukromé skupinky Montessori herna – infomateriály, kde jsou umístěna krátká amatérská videa o jednotlivých stanovištích herny a videa představující nadpoloviční většinu základních  pomůcek hlavní herny. Klient si žádá o členství sám. Nepodaří-li se mu to, může poslat žádost o přátelství s profilem „Hanka Kalová“ (pozor: je jich na fb různých víc) a poté mu je zaslána pozvánka do skupinky. Bez „přátelství“ pozvánku poslat nelze. Děkuji

Termín „na klíč“ (viz Rozvrh) znamená, že například pro odpolední hodiny bude časem někdo ze skupinky mít klíč od herny a bude ji otevírat, klienti budou přicházet do herny sami (včas) a „personál herny“ bude k dispozici až v průběhu či koncem setkání. Je to dočasná varianta, aby bylo možné celý provoz herny zvládnout v jedné osobě i s malým miminkem. Děkuji za případné pochopení, H+J