Přihlašování

Přihlašování do hlavní herny

Noví zájemci o pravidelnou docházku do hlavní herny mohou využít prohlídku herny zdarma, vyzkoušet si naše prostředí/pomůcky a poté zvolit konkrétní skupinku z Rozvrhu např. „pondělí 9:00“, vyplnit závaznou přihlášku (viz níže) a zaslat ji na montessoriherna@gmail.com anebo se mohou přihlásit rovnou, jsou-li si jistí i bez předchozí prohlídky herničky

Přihláška do Hlavní herny  je vytvořena ve Wordu, vyplňuje se ideálně v počítači a zasílá se zpět mailem. To je základní varianta. Jinak je k dispozici i Přihláška ve formátu PDF, potřebuje-li ji někdo vytisknout, vyplnit ručně, nafotit či naskenovat a odeslat její obrázky mailem

Přihláška je v současnosti dokonce několikastránková, z pohledu klientů pravděpodobně víc než dlouhá (kor pro maminky malých dětí). Jsem si toho plně vědoma a omlouvám se za to, ale potřebuji, aby vztah „klient-herna“ byl funkční od samého začátku, abych nemusela každému opakovat například podmínky nahrazování absencí apod., proto volím raději delší variantu přihlášky a počítám s tím, že klienti vědí, na čem jsme skrze odeslanou přihlášku dohodnuti. Děkuji za případné pochopení, HK

Nový klient je závazně přihlášený k docházce po odeslání vyplněné přihlášky na email herny

Odesláním vyplněné přihlášky vzniká mezi klientem a provozovatelem herny závazný smluvní vztah, na jehož základě je potom dále rozhodováno o dalším provozu herny. Proto předem děkujeme všem za maximální odpovědnost při přihlašování k docházce

Před nástupem do hlavní herny si noví klienti pročtou  Základní infotext  a text Orientace v herně (k dispozici jsou i  Fotografie pomůcek ), poslechnou si audionahrávku (na stránce „prohlídky“) a po přijetí závazné přihlášky hernou si sami žádají na facebooku o přístup do soukromé skupinky Montessori herna – infomateriály, kde jsou umístěna krátká amatérská videa o jednotlivých stanovištích herny a videa představující nadpoloviční většinu základních  pomůcek hlavní herny. Klient si žádá o členství sám a je mu poté ze strany herny potvrzeno. Nepodaří-li se to, může poslat žádost o přátelství s tímto profilem „Hanka Kalová“ a poté mu je zaslána pozvánka do skupinky. Bez „přátelství“ pozvánku poslat nelze. Děkuji

Termín „na klíč“ (viz Rozvrh) znamená, že pro odpolední hodiny bude časem většina klientů mít klíč od herny, budou přicházet do herny sami (včas) a „personál herny“ bude k dispozici až v průběhu či koncem setkání. Je to dočasná varianta, aby bylo možné celý provoz herny zvládnout v jedné osobě i s malým batoletem. Děkuji za případné pochopení, H+J