Přihlašování

Přihlašování do hlavní herny

Noví zájemci o pravidelnou docházku do hlavní herny si nejprve z Rozvrhu zvolí skupinku např. „pondělí 9.00“ a mohou si buď rovnou zažádat o přihlášku na zvolenou konkrétní skupinku na tel. 606 789 421 nebo mailem na montessoriherna@gmail.com anebo mohou využít prohlídku herny zdarma, vyzkoušet si naše prostředí/pomůcky a řešit přihlašování až během prohlídky

Běžně se přihláška zasílá emailem ve Wordu, vyplňuje se v počítači a nový klient je závazně přihlášený po odeslání vyplněné přihlášky na email herny zpět. V případě potřeby si budoucí klient může včas požádat o tištěnou verzi přihlášky (alespoň dva dny před prohlídkou herny – děkuji)

Když je potenciálnímu klientu zaslána přihláška, poté běží cca týdenní lhůta na vyplnění přihlášky a během této doby je rezervované místo, proto prosíme o odpovědnost a opravdovost při žádání o přihlášku k docházce