Přihlašování na Montehraní

Přihlašování na MONTEHRANÍ

Noví zájemci o pravidelnou docházku do hlavní herny si nejprve z Rozvrhu zvolí skupinku MONTEHRANÍ (např. „pondělí 8.50“) a mohou si buď rovnou zažádat o přihlášku na tel. 606 789 421 nebo mailem na centrum@happymother.cz anebo mohou využít prohlídku herny zdarma, vyzkoušet si naše prostředí/pomůcky a řešit přihlašování až během prohlídky.

Běžně se přihláška zasílá emailem ve Wordu, vyplňuje se v počítači a nový klient je na Montehraní závazně přihlášený po odeslání vyplněné přihášky na email herny zpět. V případě potřeby si budoucí klient může včas požádat o tištěnou verzi přihlášky.

Přihlášky na jednotlivé skupinky Montehraní se termínově (i cenově) liší, proto není na webu k dispozici jednotná přihláška pro všechny, ale můžete nahlédnout do obecného textu přihlášky, který informuje o možnostech nahrazování absencí, o provozním řádu herny atd.