Přihlašování

Přihlašování do hlavní herny

Noví zájemci o pravidelnou docházku do hlavní herny mohou využít prohlídku herny zdarma, vyzkoušet si naše prostředí/pomůcky a poté zvolit konkrétní skupinku z Rozvrhu např. „pondělí 9:00“, vyplnit závaznou přihlášku (viz níže) a zaslat ji na montessoriherna@gmail.com anebo se mohou přihlásit rovnou, jsou-li si jistí i bez předchozí prohlídky herničky

Přihláška do Hlavní herny  je vytvořena ve Wordu, vyplňuje se ideálně v počítači a zasílá se zpět mailem. To je základní varianta. Jinak je k dispozici i ve formátu PDF, potřebuje-li ji někdo vytisknout, vyplnit ručně, nafotit či naskenovat a odeslat její obrázky mailem

Přihláška je v současnosti dokonce několikastránková, z pohledu klientů pravděpodobně víc než dlouhá (kor pro maminky malých dětí). Text vychází ze zkušeností s klienty, čím déle herna existuje, tím je přihláška delší. Pro provoz herny je potřeba, aby vztah „klient-herna“ byl funkční od samého začátku, tj. aby byly respektovány podmínky navštěvování herny a aby klienti byli informovaní, děkujeme

Nový klient je závazně přihlášený k docházce po odeslání vyplněné přihlášky na email herny

 

Odesláním vyplněné přihlášky vzniká mezi klientem a provozovatelem herny závazný smluvní vztah, na jehož základě je potom dále rozhodováno o dalším provozu herny. Není proto možné odstoupit od dohody o docházce ani ze zdravotních či jiných důvodů a fakturu na smluvené období neuhradit. V takovém případě je možné alespoň hledat vhodného náhradníka, který zpětně může za původního klienta odchodit aspoň část jeho docházky. Proto předem děkujeme všem za respekt a za maximální odpovědnost při přihlašování k docházce. Více souvislostí najdete tady 🙂

 

Před nástupem do hlavní herny si noví klienti pročtou  Základní infotext  a text Orientace v herně (k dispozici jsou i  Fotografie pomůcek ), poslechnou si audionahrávku (na stránce „prohlídky“) a sami si žádají na facebooku o přístup do soukromé skupinky Montessori herna – infomateriály, kde jsou umístěna krátká amatérská videa o jednotlivých stanovištích herny a videa představující nadpoloviční většinu základních  pomůcek hlavní herny. Klient si žádá o členství sám a je mu poté ze strany herny potvrzeno – děkujeme