Montíci

Montíci     kroužek pro děti ve věku cca 3,5 – 5 let bez doprovodu

Pravidelné setkávání dětí v připraveném prostředí montessori herny. Jednou týdně 75 minut práce s pomůckami, tréninku dovedností, objevování, zkoumání, samovolného učení…  např. krájení, strouhání, loupání, mačkání, stolování, šití, mytí, šlehání, drcení, pipetování, přelévání, aranžování, malování, kreslení, psaní, stříhání, lepení, razítkování, párování, třídění, stavění… práce s jazykovými pomůckami, s pomůckami kosmické výchovy, se senzomotorickými aktivitami, s matematickými pomůckami … Prostě hodně práce 🙂

Setkávání dětí provází a koordinuje Mgr. Hanka Kalová – v rámci možností se poskytují skryté prezentace pomůcek tak, aby děti měly možnost co nejvíce odpozorovat, jak se jednotlivé aktivity dají využít

 

V novém školním roce 2020/2021 budou probíhat Montíci v období LISTOPAD až BŘEZEN, vždy  STŘEDA  16:30-17:45 hod

Cena za 12 setkání je Kč 3000,- s možností prodloužení docházky

Klienti přistupující např. až v únoru platí Kč 250,-/setkání krát počet setkání do konce března 2021

Kapacita: 8 dětí; složení skupinky dětí se proměňuje v čase, podle toho, kdo kdy nastoupí 🙂

Možnost náhrad absencí je v rámci platebního období v odpoledních skupinkách Hlavní herny (úterý nebo čtvrtek od 16.30)  pouze s doprovodem, tj. s rodičem.  Děkujeme za pochopení

Zájemci (dítě+rodič) si mohou hernu přijít 1x vyzkoušet během běžného provozu Hlavní herny obecně v ÚTERÝ od 17:00 do 17:45 hod nebo ve ČTVRTEK od 17:00 do 17:45 hod. Vyhovující termín lze dohodnout na tel. 606 789 421 nebo montessoriherna@gmail.com. Jde o vstup do fungující skupiny, proto je potřeba si předem přečíst alespoň infotexty a seznámit se orientací v herně (případně i s obrázky pomůcek). Infomateriály se zasílají mailem v PDF po závazném objednání na vybraný termín 🙂

Pro přihlášení se na dotaz zasílá mailem závazná přihláška, na vyplnění a odeslání přihlášky bývá zpravidla jeden týden času

Děkuji a naviděnou 🙂