Ceník Montehraní

Platební podmínky a ceník Montehraní 2019-2020

Jednorázová prohlídka herny zdarma

Montehraní se navštěvuje v rámci zvolené skupinky pravidelně 1x týdně

Zájemci se přihlašují k docházce na pololetí (I. září-leden a II. únor-červen). Při volné kapacitě doplňují skupinky Montehraní noví klienti i během školního roku, většinou k začátku dalšího měsíce, např. od října, od listopadu atd.

Kurzovné se hradí obecně za celé pololetí nebo na dvě poloviny (případně lze individuálně požádat o hrazení formou měsíčních faktur)

Pravidelná docházka  1x týdně  Kč 220,- na 80 minut  krát počet setkání v daném pololetí (tj. v prvním pololetí cca 17 setkání, ve druhém pololetí cca 15 setkání – vždy v závislosti na počtu školních prázdnin a státních svátků). Když někdo nastupuje např. od října nebo od listopadu, tak se cena kurzovného samozřejmě odvíjí od toho, kolik setkání zbývá do konce pololetí.

V případě volné kapacity a jen pro klienty, kteří už do herny chodili pravidelně alespoň jedno pololetí, je možné Montehraní navštěvovat i nárazově. Pro tuto variantu je potřeba dohodnout termíny návštěvy 1 měsíc předem (např. počátkem října stanovit termíny na listopad). Samozřejmostí je platba faktury před uskutečněním setkání a u jednorázových vstupů platí možnost nahradit si případnou absenci jen do 3 týdnů od termínu absence a pouze v jiné skupince. Jednorázová návštěva  Kč 280,- na 80 minut